Logopedie

Naše škola poskytuje nadstandardní péči žákům s řečovými vadami. Tato péče je realizována formou individuální i skupinové reedukace. Individuální nápravu řeči realizuje klinická logopedka spolu s kvalifikovanou logopedkou z řad pedagogů. Skupinová péče je garantována kmenovými učiteli s vystudovanou logopedií v rámci rozšířených hodin řečové výchovy. Obě formy práce jsou vzájemně koordinovány.
V rámci rozšířené logopedické péče provádíme vlastní depistáž a děti, které v této oblasti potřebují pomoci, automaticky zařazujeme do logopedického programu školy. Veškerá logopedická péče je zdarma a je plně hrazena školou.
Školní logoped: Mgr. I. Mrvíková, Mgr. Štěpánka Kaprálková, Mgr. Markéta Plachá