GDPR - pověřenec

Mgr. Eva Šmídová
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: gdpr@bdo.cz

Oznámení pověřence.