Školní družina

Školní družina je určena především pro žáky přípravné třídy a  1. – 5. ročníku. V odůvodněných případech lze v případě volné kapacity přijmout  žáky starší. Kapacita zařízení je 56 žáků. Zájemci o mimoškolní vzdělávání budou v souladu s pravidly stanovenými ministerstvem školství uspokojováni od nejmladších po starší do naplnění kapacity školského zařízení.

Prostředí školní družiny je příjemné, moderní, uzpůsobené pro relaxační činnosti, přípravu na výuku i odpočinek. Na vnitřní prostory přímo navazuje upravená zahrada. Součástí programu školní družiny jsou mimo relaxačních činností a přípravy na výuku i výlety a exkurze. Vyzvednutí dětí rodiči je možné v době provozu kdykoliv po předchozí dohodě s vychovatelkou.
Provoz školní družiny: každý všední den 7.00 – 7.45 a 11.45 – 17.00
Telefon: 272950889

Vnitřní řád školní družiny