Školní družina

Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku v odůvodněných případech i pro žáky starší. Mimoškolní výchovu zajišťují dvě zkušené vychovatelky. Prostředí školní družiny je příjemné, moderní, uzpůsobené pro relaxační činnosti, přípravu na výuku i odpočinek. Na vnitřní prostory přímo navazuje upravená zahrada. Součástí programu školní družiny jsou mimo relaxačních činností a přípravy na výuku i výlety a exkurze. Vyzvednutí dětí rodiči je možné v době provozu kdykoliv po předchozí dohodě s vychovatelkou.
Provoz školní družiny: každý všední den 7.00 – 7.45 a 11.45 – 17.00