Vyučující

E-mailová adresa je ve formátu jmeno.prijmeni@modraskola.cz

Třídní učitelé:
Mgr. Andrea Střeštíková (0. ŠD přízemí)
Mgr. Heda Musilová (I.A ZŠ 1.patro)
Mgr. Hana Novotná (I.B ZŠ 1. patro)
Mgr. Jana Šallerová (II. A ZŠ 1. patro)
Dis. Marie Machová (II. B ZŠ 1. patro)
PaedDr. Lenka Čejková (III. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Petra Moncol'ová (III. B ZŠ 3. patro)
PaedDr. Eva Bláhová (IV. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Markéta Plachá (IV. B ZŠ 1. patro)
Mgr. Michaela Sláviková (V. A ZŠ 1. patro)
Mgr. Jiří Mička (V. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Štěpánka Kaprálková (VI. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jaroslava Cinkajzlová (VI. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Gabriela Károlyiová (VI. C ZŠ 3. patro)
Mgr. Gabriela Krčmářová (VII. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Libuše Švarcová (VII. B ZŠ 3. patro)
Mgr. Sylvie Knížková (VIII. A ZŠ 3. patro)
Mgr. Irena Potůčková (VIII. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Kateřina Andrlová (IX.A ZŠ 3. patro)
Mgr. Jana Ptáčková (IX. B ZŠ 2. patro)
Mgr. Irena Mrvíková (I.PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Monika Sapíková (II. PA PrŠ 1.patro)
Mgr. Věra Kučerová (II. PB PrŠ 1.patro)
Mgr. Marie Drmolová (II. PC PrŠ  1.patro)
Jindřiška Kaplanová (I. ŠD přízemí)
Jana Šallerová ml. (II. ŠD přízemí)
Michaela Bartáková (III. ŠD přízemí vz.)
Bc. Martina Maříková (IV. ŠD)
Netřídní učitelé:  
Mgr. Radka Dimitrovová
Mgr. Petr Bátěk
Bc. Daniel Mach
Anděla Brandejsová
Daniela Erychlebová
Pavel Kábrt
Asistenti:  
Barbora Bláhová
Eva Rosmarinová
Lenka Jandová
Tekla Pletichová
Veronika Špachtová