Výchovný poradce

Výchovný poradce pomáhá ve škole řešit individuální problémy žáků, koordinuje spolupráci školy s rodiči a s dalšími sociálními partnery. Výchovný poradce při své práci těsně spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a s koordinátorem prevence sociálně patologických jevů. Pro žáky a rodiče žáků 9.ročníků působí jako poradce při výběru budoucího povolání. V rámci této činnosti pravidelně organizuje setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol. Realizuje exkurze do odborných učilišť. Žákům a jejich zákonným zástupcům poskytuje součinnost při vyřizování agendy spojené s jejich přijímáním do OU.
Výchovný poradce: Mgr. Š. Kaprálková
Kontakt - mobil: 733 663 688